Šta je Zdrava televizija

 SVET ZDRAVLJA U VAŠEM DOMU


Želite li da promenite životni stil i doprete do izvora života?
Trag ka ostvarenju čežnji za zdravljem vodi do ZDRAVE TELEVIZIJE
koja predstavlja dar života.

 

 

Darujte sebe pogledom na zrake unutarnjeg bogatstva, kraljevstva nezavisnosti i nesebičnosti.
Ko samog sebe ne daruje taj ne može ni darivati nesebično, a ko nesebično voli, njemu je nemoguće – moguće!

 

 

 

Šta je to što postaje moguće?

Postajemo istinski bogati jer možemo druge obogatiti. Mudrost i ljubav se ujedinjuju i tada zrači lepote, a lep i zdrav je sam onaj čovek iz kojeg zrači ljubav. Carstvo unutarnjeg otvara se pri povezivanju sa pozitivnim snagama beskonačnosti, u tuzi, kao i u radosti. Počivanje u svojoj istinskoj osobi i crpljenje snage iz nje pruža uviđaj u lepotu onog što vidimo, a svaka misao i reč je izraz svesti poruka koje vidimo. Tada nam izviruća ljubav, snaga i mudrost, daruju unutarnju veličinu, a samo nesebična ljubav mnogih ljudi može promeniti svet i planetu Zemlju i dati mu novu veličinu – veličinu pravednosti kao vage slobode koja je izraz plemenitih misli, govora i postupanja.

 

Zemlja krije toliko toga lepog i dobrog, a ko je to zaista otkrio, biće darovan od nje. Potvrđivanjem zdravlja i snage u sebi i pravom koncentracijom dolazimo do istinske snage, a u njoj je spoznaja stvari i događaja. Izvire veličanstven dragulj – uporište je u nama! Nestaje slabost i bolest, a negativnu misao kao uzročnika i pokretača naših života zamenjuje pozitivna misao, kao moć koja životu daje snagu i jačinu volje!

 

 

 

ZDRAVA TELEVIZIJA

je zračeće svetlo savesti i svesti – daje uvid
u nauku, dečji svet, muziku, svet prirode
i životinja, duše i tela, vegetarijanstva i duhovnosti
i uzdiže nas u viši stepen etike i morala.


 

Tematske kategorije