Šta je Zdrava Televizija?

To je televizija sa novom perspektivom! Na Zdravoj Televiziji naći ćete mnoštvo emisija i serijala sa temama iz svih područja života.
• ophođenje sa puno poštovanja prema bližnjima i samima sebi
• miroljubivo ophođenje prema prirodi i životinjama
• sadržajne priče za decu
• ukusna i raznovrsna vegetarijansko-veganska kuhinja
• uzvišena klasična muzika
• aktualni okrugli stolovi o savremenim događanjima – kritički i istraživački

Ove se teme razjašnjavaju sa gledišta prahrišćanske etike i morala. Te visoke vrednosti žive su pouke Slobodnoga Duha koji je tu poruku posredovao preko velikih muškaraca i žena svim ljudima u svim vremenima. Reč je o delovima iz Večnog Zakona poput Deset Božjih zapovesti, danim preko Mojsija, i Besedi na Gori Isusa iz Nazareta. Prahrišćanski put je onaj po kojem su živeli mnogi veliki muškarci i žene u ranohršćanskom dobu i u srednjem veku, a danas je ta mogućnost data posredstvom moćne Proročke reči.

O nama

Zdrava Televizija emituje na hrvatskom jeziku putem dostupnih kablovskih operatera u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini, i u celoj Evropi satelitskim prenosom signala.
Ako imate druga pitanja, pišite nam!

Naš servis

Jeste li zainteresovani za mogućnosti reklamiranja i prodaje na Zdravoj TV? Kontaktirajte nas – mi smo tu za vas.